Frankrike Courbevoie, Île-de-France
Langtidsværmelding

Vi hjelper deg med å unngå dårlig vær. 30 dager og videre.

August 2024 Oppsummering

Nedbørsprognose
Gjennomsnittlig Nedbør
Regnhyppighet 6 til 8 dager
Temperaturprognose
Temperaturprognose Kaldere enn normalt
Gj Høy Temp
Gj Lav Temp

Værmelding Tegnforklaring

WeatherTAB hjelper deg med å planlegge aktiviterer på dagene det er lavest risiko for regn.
Lav risiko for regn/snø.
Overgangsdag – Start eller Slutt på en Risikoperiode
Medium risiko for regn/snø.
Høy risiko for regn/snø.
%
Meldt fare for regn/snø.
Våre værmeldinger er ikke direkte spådommer om regn/snø. Ikke alle risikodager vil ha regn/snø. Hvis det derimot regner/snør i løpet av måneden kan du forventeat det meste vil forekomme på dager med høyere risiko.
andre WeatherTAB værmeldingsvisninger…
Detaljert Værmelding - Detaljert analyse av den månedlige værmeldingen
Daglig Værmelding - Daglig visning av værmelding